Informace o zpracování osobních údajů 
ve Svazu záchranných brigád kynologů ČR, z.s. (SZBK ČR,z.s.)
05 ​​ZBK Záchranná brigáda kynologů Karlovarského kraje

dále jen Správce

Správce je povinna na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“), případně §236 Občanského zákoníku, zpracovávat následující údaje členů:

  1. jméno a příjmení,
  2. datum narození,
  3. adresu místa pobytu,

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 3 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Dále správce u členů eviduje email a telefonní číslo za účel možnosti kontaktu členů spolku, což je ,podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněným zájmem spolku.

Na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsou Správcem evidován/a.

Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

  • Svazu záchranných brigád kynologů ČR, z.s.,
  • příslušné Krajské organizaci ( ZBK )
  • Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7, dále jen Sdružení
  • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem
  • vedení evidence členské základny SZBK ČR na základě směrnic SZBK ČR a s tím souvisejícími činnostmi,
  • identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)
  • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.