V neděli 28. dubna 2019 jsme, ve spolupráci se ZBKPK, jejímž členům tímto děkujeme za pomoc, pořádali výběrový závod na MČR. Jelikož u nás v současné době nemáme žádnou sutinu, na které by se daly uspořádat zkoušky dle ZZP3, pořádali jsme je na sutinovém trenažéru SZBK ČR ve Chbanech.

 

Již potřetí v řadě se konalo zimní soustředění na Hřebečné v pensionu Pohoda.

Děkujeme jak manželům Jarošovým za možnost ubytování, tak naším členům Martinovi Kadlečkovi a Markétě Koenigsteinové za zajištění akce.

Dne 25.11.2018 se bude konat členská schůze. Sejdeme se  ve škole na Nábřeží Jana Palacha v 9:00.

Porgram

 1. Úvod
 2. Zpráva pokladníka
 3. Zpráva výcvikáře
 4. Zpráva hospodáře
 5. Přijímání nových členů
 6. Projednání funkce "pomocného výcvikáře"
 7. Webové stránky - úprava, obsah, návrhy
 8. Určení termínů zkoušek, brigád, soustředění na rok 2019
 9. Různé
 10. Kontrola zápisu

Program musí být vyvěšen alespoň 6 týdnů před schůzí, Návrhy na změny zasílejte do 14. října. Návrhy podané po 14. říjnu budou projednány v bodě 9. Různé a pro jejich schválení bude nutná nadpoloviční většina (viz stanovy).

Těším se na Vás

Šárka

Matylda 2018

Kousek varské, kousek plzeňské a kamarádi pražské brigády jsme týden okupovali Čechy---Severní Čechy---Most---Souš---Matyldu ( do ….. mě je smutno ).

Já jsem se rozhodla, že Vám objasním, jaké že to bylo na výcvicích vodních prací.

Velitel jsem byla já. Zavelela jsem „ Ódchod na vodů“ a pak už jsem jen zírala. Čtyři chlapi bafli člun a odnesli na Matyldu ( patří jim nehynoucí dík všech vodníků ). Ostatní se rozprchli, našli si psy a uháněli k Matyldě.

Po kratších intenzivních nesrovnalostech se výcvikový člun se mnou a výcviková jednotka sešli na jednom místě Matyldy. Bojová připravenost malinko pokulhávala. Velitel – neznaje řád – velel. Psovodi si napůjčovali odměny od psovodů – šprtů (bereme obě kategorie psovodů). Psi – rozený vodař se nevyskytl, ale vody se žádný nebál – zuřivý aportér jeden kousek, ostatní aport neodmítli.

Vznikla polívka úžasných úspěchů a rozhodnutí, příští rok jdeme do vodních zkoušek.

[Foto bude doplněno]

Dobrý den přeji všem členům a čekatelům ZBKKK.

Zvu Vás na výroční členskou schůzi 3. 12. 2017. Schůze proběhne ve škole na nábřeží Jana Palacha u Honzy Pakosty.

Program:

 1. Úvodní slovo předsedy – Šárka Machová

 2. Zpráva pokladníka – Monika Malenová

 3. Zpráva hospodáře – Jan Pakosta

 4. Zpráva výcvikáře – Jan Pakosta

 5. Správa o stavu cvičáku – Šárka Machová

 6. Přijímání nových členů

 7. Pořádání akcí v roce 2017

 8. Podmínky přijímání nových čekatelů a členů

 9. Cvičák

 10. Ostatní

Schůze začne v 9 00 hodin. Předpokládaný konec je ve 12 00 hodin. Místnost, stoly, teplo a omezený počet židlí je zajištěno. Vezměte si s sebou kafe, čaj, zákusky, chlebíčky, buchty, koláče. Pokud máte piknikové sedátko, vezměte ho také. Přijďte všichni i ti, co si Vás už jen matně pamatujeme.

 

Předseda Šárka Machová

Bylo nás 8 dospělých a 3 děti. Končili jsme v 16 15 hodin. Bylo to vážně výživné. Stihli jsme neuvěřitelné věci. Posuďte sami. Stihli jsme samozřejmě jen ty věci co jsou psány tučně.

SEZNAM PRACÍ

 • ostrouhat klacky na branku
 • zakopat značení met na hřišti
 • vykouzlit suchou toaletu ( Luděk dovezl hotovou kostru )
 • vykopat jamu na toaletu ( Luďkova žákyně zařídila )
 • uklidit buňku
 • uklidit plecháč
 • posekat trávu ( ve výcvikové části )
 • upravit zahrádku
 • ostříhat stromky
 • vyčistit svod vody v lese
 • vyčistit okapy
 • natřít nenatřené lavičky
 • vybetonovat podlahu centrálovníku (kryt na centrálu)
 • vymyslet dveře centrálovníku
 • udělat hezkým centálovník (omítnout, natřít…)
 • zahladit nerovnosti v trávníku
 • vysekat strunovkou co půjde
 • upravit dub u roury
 • odkrýt cestičku z kostek
 • posbírat klacky v trávě
 • shrabat listí
 • uklidit pod buňkou
 • uklidit na půdě, vyházet nepotřebnosti
 • zlikvidovat stará prkna ( jen částečně spáleno – děti to bavilo )
 • vyčistit rouru
 • upravit sesuvovou zónu u švýc.roury
 • opravit mety (podbít prkénka)
 • opravit díry v plotě
 • natřít sloupky plotu
 • upravit překážky v trojskoku ( 40, 60,80cm )
 • udělat nové žebříky na vysokou kladinu
 • vyměnit fošnu u vysokého žebříku
 • posunout stojnu u vysokého žebříku
 • vyměnit fošnu u sudů

Každá akce se má zhodnotit… takže…

 1. přišlo 6 a jeden člen ( Anička V, Pavla M, Vendula, Šárka M, Honza P, Luděk R, David M a na detašovaném pracovišti pracoval Míra F ) – historicky nejnižší účast

 2. pracovali jsme od 9 00 hodin

 3. Cvičák jsem zamkla v 16 04 hodin

 4. Udělali jsme víc, než jsme mohli udělat. Posuďte sami -

SEZNAM PRACÍ

 • vyrobili nový dřevník

 • dovezli a složili dřevo na vše, co se mělo dělat ze dřeva

 • přeskládali dřevo ze starého do nového dřevníku

 • zlikvidovat starý dřevník

 • uklidili plecháč

 • posekali trávu

 • upravili zahrádku

 • přemístili lavičky

 • zbourali lavičkovník (kryt na lavičky)

 • postavili dno centrálovníku - částečně

 • vymysleli dveře centrálovníku

 • upravili dub u roury

 • odkryli cestičku z kostek – velmi částečně

 • posbírali klacky v trávě

 • uklidili pod buňkou

 • zlikvidovali zbytky větví

 • vyrobili dvě překážky v trojskoku

 • dojeli pro betonové podlážky a cihly na centrálovník

Děkuji všem, kteří se účastnili.

Ahoj, přijďte s námi oslavit Den matek prací. Na 14.5.2017 svolávám všechny členy s rodinami, kamarády i naprosto neznámými lidmi na brigádu. Můžeme si pokecat, zazpívat, kdekoho zdrbnout, pohádat se, dokonce i vzájemně se ignorovat. Musíme zapracovat na úkolech, které právě vymýšlím. Pokud máte nějaký nápad, neváhejte jej vyjevit. Pozvánka je závazná pro každou osobu, která ji přečte. Krásný den Šárka

SEZNAM PRACÍ

 • ostrouhat klacky na branku

 • přepracovat branku v dělícím plotě

 • natřít branku

 • vyrobit nový dřevník

 • přeskládat dřevo ze starého do nového dřevníku

 • zlikvidovat starý dřevník

 • vykopat jamu na toaletu

 • vykouzlit suchou toaletu

 • uklidit buňku

 • uklidit plecháč

 • posekat trávu

 • upravit zahrádku

 • ostříhat stromky

 • vyčistit svod vody v lese

 • vyčistit okapy

 • přemístit, rozmístit, uklidit lavičky

 • natřít nenatřené lavičky

 • zbourat lavičkovník (kryt na lavičky)

 • postavit centrálovník (kryt na centrálu)

 • vymyslet dveře centrálovníku

 • udělat hezkým centálovník (omítnout, natřít…)

 • zahladit nerovnosti v trávníku

 • vysekat strunovkou co půjde

 • upravit dub u roury

 • odkrýt cestičku z kostek

 • posbírat klacky v trávě

 • uklidit pod buňkou

 • uklidit na půdě, vyházet nepotřebnosti

 • zlikvidovat stará prkna

 • zlikvidovat zbytky větví

 • vyčistit rouru

 • zasypat příjezdovou cestu u kolejí

 • upravit sesuvovou zónu u švýc.roury

 • připravit vozík na technickou (je již rok propadlá)

 • opravit mety (podbít prkénka)

 • opravit díry v plotě

 • natřít sloupky plotu

 • vyrobit dvě překážky v trojskoku

 • udělat nové žebříky na vysokou kladinu

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.