28.11.2010 proběhne výroční členská schůze záchranné brigády kynologů karlovarského kraje. Srdečně zvu všechny členy i čekatele. Schůze proběhne, jako loni, v Mezirolí v hospodě Svatý Hubert ( ve směru z K. Varů těsně před kruhovým objezdem doprava ). Začneme v 9 00 hodin.

Program:

 1. Zpráva pokladníka

 2. Zpráva výcvikáře

 3. Zpráva hospodáře

 4. Rozpuštění výboru

 5. Volba výboru - návrhy na jednotlivé posty zasílejte na adresu jednatele. Budu je průběžně doplňovat.

  • Předseda - Šárka Machová
  • Pokladník - Monika Malenová
  • Výcvikář - Jan Pakosta
  • Hospodář - Jan Pakosta
  • Jednatel - David Mach
  • Člen výboru - Judita Klarnerová
  • Revizní komise
 6. Schválení pravidel pro přijímání nových členů. Návrhy zasílejte jednateli. Budou zde zveřejněny.

  1. návrh ( Machová ) - Noví členi jsou přijímáni na členské schůzi, hlasováním členů. O členství lze zažádat po splnění alespoň jedné vstupní zkoušky, odpracované 1 brigádě, účasti na dvou předváděčkách a pořadatelství dvou zkoušek.
  2. návrh (Novotná) - Noví členi jsou přijímáni na členské schůzi, hlasováním členů. O členství lze zažádat po splnění alespoň jedné vstupní zkoušky, odpracované jedné brigádě a pořadatelsví jedné zkoušky.
 7. Přijímání nových členů.

 8. Stanovení pravidel účasti a pořadatelství na zkouškách. Návrhy zasílejte jednateli. Budou zde zveřejněny.

  1. návrh ( Machová ) - Platí pravidlo 1 : 2 (jednu zkoušku děláš a dvě pořádáš) - během jedné zkoušky lze mít i více pořadatelství (např. plotím terén, figuruji a vařím = 3 pořadatelství)

   Členi - dodržují pravidlo 1 : 2 v rámci jednoho roku. Pokud člen nedodrží počet pořadatelství, příští rok se neúčastní žádné zkoušky a musí alespoň dvě pořádat, aby se napřesrok mohl přihlásit na zkoušky. Účastí, nebo pořadatelstvím na zkoušce se rozumí účast v jakékoli brigádě SZBK ČR. Za účast na zkoušce se nepočítá účast na výběrácích a IPO R placených zkouškách.

   Čekatelé - mohou jít během roku pouze jednu zkoušku do mínusu. Než se přihlásí na další zkoušku musí poměr 1 : 2 vyrovnat.

   Pořadatelství:

   • příprava terénu ( příprava úkrytů, vymezení terénu )

   • vedoucí zkoušek

   • pomocníci

   • úklid buňky a cvičáku

   • nákup a vaření občerstvení

  2. návrh (Novotná) - Pro členy i čekatele platí pravidlo 1:1, které dodržují v rámci jednoho roku. Je na zodpovědnosti každého aby ho dodržoval.
  3. návrh (Mach) - Platí pravidlo 1:2 (jednu zkoušku děláš a dvě pořádáš) - během jedné zkoušky lze mít i více pořadatelství (např. plotím terén, figuruji a vařím = 3 pořadatelství)
   Pořadatelství se sleduje průběžně celý rok. Bude doplněn systém do stránek ZBKKK, kde se budou sledovat účasti (bude přístupno jen pro členy ZBKKK). Lze jít jednu zkoušku do mínusu.
  4. navrh (Benešová) - členi mají ročně povinné 2 pořadatelství zkoušek. Pokud to nesplní, za každou neúčast zaplatí 500,- Kč. Pokuta je splatná na konci roku před placením členských příspěvků (pokud není zaplacena pokuta, nelze zaplatit členské příspěvky). Čekatelé dodržují poměr 1 : 2 (mohou jít pouze 1 zkoušku do mínusu) a nemohou se z pořadatelství vykoupit.
  5. návrh (Machová) - pro členy zůstává stávající stav, vše je na zodpovědnosti a svědomí každého člena. Pro čekatelé platí pravidlo 2:1. Lze jít jednu zkoušku do mínusu.
  6. návrh (Viktorová) - pořadatelství zkouškek v poměru 1:1 a navíc sčítat pořadatelství a účast na zkouškách během 2 let. Např. v průběhu prvního roku má člen 1 ev. 2 pořadatelství a žádnou zkoušku. Ve druhém sledovaném roce  se 1x účastní zkoušky a nepořádá vůbec nebo pořádá jednou.
 9. Dotace - hospodář podá zprávu.

 10. Atestovaní psi a jejich zvýhodnění. Návrhy zasílejte jednateli. Budou zde zveřejněny.

  1. návrh ( Machová ) - psovod atestovaného psa po dobu dvou let ( doba trvání atestace ) neplatí členské příspěvky. Pokud na atestovaného psa pobírá brigáda dotace, pak se částka v hodnotě 5 % dotace proúčtuje mezi atestované psy na jejich potřeby ( veterinář, potrava, výcvikové pomůcky ).
  2. návrh (Viktorová) - Příspěvek pro atestované psy ve výši 10% z dotace.
 11. Ǔčast na brigádách
  1. návrh (Novotná) - účast na brigádách je poviná, neúčast lze nahradit poplatkem 500,- Kč. Je na zodpovědnosti každého, aby to dodržoval. Za vybrané peníze se najme firma, nebo brigádník na vykonání potřebné práce.
  2. připomínka k návrhu 1. (Machová) - pro realizaci předchozího návrhu je nutné, aby byl některý z členů zodpovědný za výběr firmy a následnou realizaci prací.
  3. návrh (Machová) - pro členy ponechat účast na brigádách v současném stavu, je to věcí osobní zodpovědnosti členů. Čekatelé, kteří se chtějí stát členy mají jednu brigádu povinou.
  4. návrh (Viktorová) - povinná účast na brigádě alespoň 1x v roce.
 12. Rozpis akcí na rok 2011.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.