Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů České Republiky - ZLP - ZKOUŠKY LAVINOVÝCH PRACÍ

Seznam článků

ZLP - ZKOUŠKY LAVINOVÝCH PRACÍ

Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.
Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem.
Psovod přijíždí k terénu po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě lyží) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby.
Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách, a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo při snížené viditelnosti má na krku světelný zdroj.
Nalezené úkryty oznamuje psovod vysílačkou, označuje místa nálezu a předává je vedoucímu terénu. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.
Při nenalezení některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Pomocníci se v terénu pohybují buď na lyžích nebo na sněžnicích.

ZLP1 - ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 1. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100x100 kroků musí být částečně překříženy několika lyžaři a oba se prohledávají ve dne.
Tři pohřešované osoby a dva předměty se nacházejí ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3) + předměty.
Hledané osoby jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 30 cm.
Hledané předměty musí obsahovat dostatek lidského pachu některé z hledaných osob (čepice, rukavice) a aby nebyly viditelné, jsou umístěny v prohlubeninách, ev. lehce zahrnuty sněhem. Není stanoveno, ve kterém z obou terénů mají být umístěny a nemusí být oba v jednom.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.
Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 20 cm.

1 Vyhledání a označení každé osoby 3x (20+20) 120 bodů
2 Nalezení předmětů 2x 30 60 bodů
3 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZLP1 celkem   300 bodů

ZLP2 - ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 2. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100x150 kroků, z nichž jeden je svažitý, musí být překříženy několika lyžaři. Jedno prohledání se provádí ve dne a jedno v noci.
Tři pohřešované osoby a dva batohy se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5).
Hledané osoby jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 50 cm.
Hledané předměty (batoh, krosna) musí být pod úrovní terénu, lehce zahrnuty sněhem a obsahovat dostatek lidského pachu hledaných osob.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 30 minut.
Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 40 cm.

1 Vyhledání a označení každé osoby a batohu 5x 40 200 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZLP2 celkem   300 bodů

ZLP3 / ČPLP - ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 3. STUPNĚ

Svažité terény o rozměrech 100x200 kroků, musí být překříženy několika lyžaři a jejich prohledávání se provádí v obou případech ve dne.
Jedna pohřešovaná osoba, dva vzorky lidského pachu a jeden batoh se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:2, 1:3, 3:1, 0:4).
Hledaná osoba je umístěna tak, aby úkryt nebyl zjistitelný zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 100 cm.
Hledaný předmět (batoh, krosna) musí být pod úrovní terénu, lehce zahrnut sněhem a obsahovat dostatek lidského pachu hledané osoby.
Vzorky lidského pachu jsou umístěny v jednom případě 10 cm hluboko a ve druhém 50 cm pod sněhem.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena na 30 minut.
Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 60 cm.
Zkoušku ZLP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český pohár lavinových psů, který je přeborem ČR.v lavinových pracích.

1 Vyhledání a označení každé osoby, vzorku nebo batohu 4x 50 200 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZLP3 celkem   300 bodů

Novinky

Český pohár vodních prací 2024

V sobotu 27.7.2024 pořádá  ZBK Karlovarského kraje společně se  ZBK Plzeňsjého kraje Český pohár vodních prací.

Srdečně zveme všechny zájemce o složení zkoušky ZVP3 dle národního řádu SZBK ČR.

Rozhodčím na poháru bude Ing. Radka Poslušná.

Přihlášku nezapomeňte podat do 22.6.2024.

Nejbližší akce

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.