Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů České Republiky - PODMÍNKY ÚČASTI PSA NA ZKOUŠCE

Seznam článků

PODMÍNKY ÚČASTI PSA NA ZKOUŠCE

ZZZ

dosažený věk 12 měsíců

ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZLP1, ZVP1

složená zkouška ZZZ

ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZLP2, ZVP2

složená příslušná zkouška 1. stupně

ZZP(C), ZTV(C), ZLP(C), ZVP(C)

složená příslušná zkouška 2. stupně

ZZP3, ZVP3, ZLP3

složená příslušná zkouška 2. stupně

ZPJ

složená některá zkouška stupně C

DALŠÍ POŽADAVKY NA PSY

Agresivita psa - Projeví-li pes kdykoli v průběhu akce agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi či jiné osobě, je rozhodčí povinen jej ihned vyloučit. Stupeň agresivity, která opravňuje k vyloučený a určení viníka v případě napadení je zcela v kompetenci rozhodčího. Diskvalifikace psa musí být zaznamenána v dokumentaci akce.

Bázlivost psa nebo nechuť k práci - Při projevech bázlivosti psa bez ohledu na její důvody je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Stejně tak v situaci kdy psovod psa křičením nebo množstvím povelů k výkonům nutí, přestože pes k této činnosti projevuje výraznou nechuť.

Ochrana psů - Pokud pes kulhá nebo se zraní, je rozhodčí povinen rovněž jeho práci ukončit. Při speciálních cvicích mají psi dovoleno při pohybu terénem použití botiček na tlapkách, ochranných deček kryjících tělo a světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou orientaci v temných prostorách a při nočních pracích. Psovodi jsou pro speciální cviky povinně vybaveni bederními ledvinami s lahvemi na vodu, kterou mohou svým psům během výkonu kdykoli dle vlastní úvahy poskytovat

Novinky

Český pohár vodních prací 2024

V sobotu 27.7.2024 pořádá  ZBK Karlovarského kraje společně se  ZBK Plzeňsjého kraje Český pohár vodních prací.

Srdečně zveme všechny zájemce o složení zkoušky ZVP3 dle národního řádu SZBK ČR.

Rozhodčím na poháru bude Ing. Radka Poslušná.

Přihlášku nezapomeňte podat do 22.6.2024.

Nejbližší akce

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.